Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2011

Flygbladsutdelning på Norra Fäladen

Ni kanske läste om hur en hyresvärd på Norra Fäladen försöker blåsa sina hyresgäster genom en bostadsrättsombildning mot deras vilja. Vi tyckte det var för jävligt och att de boende kunde behöva lite uppmuntrar, och passade på att komma med några  blygsamma råd. Därför delade vi ut detta flygbladet till dem nu i veckan.

 

Hej boende på Klosterängsvägen!

Vi läste i tidningen om er situation. Anledningen att vi nu delar ut detta flygblad till er är att vi ser detta som en del av en oroväckande trend. Lund har på kort tid förvandlats till en stad som allt mer präglas av fastighetsspekulation och kortsiktiga intressen: i stan står uppfräschade lokaler tomma i väntan på att ”rätt” företag ska etablera sig, lägenheter som tidigare har varit billiga hyresrätter blir bostadsrätter, och det enda som byggs är villor och köpelägenheter som kostar miljoner. Samtidigt som kommunen försöker hålla igång denna spekulationsbubbla genom skrytbyggen så skär de ner för 100-tals miljoner så att det drabbar dagis, fritidsgårdar, skolor, bibliotek, gym, simhallar, idrottsföreningar och säljer ut verksamheter för att på kort sikt få in pengar. De tror att det är det enda sättet att utveckla Lund, men vi håller inte med. Om vi vill ha kvar ett Lund som inte bara består av gallerior och lyxiga bostadsrätter, och där lundaborna inte bara är rikt folk eller vanligt folk ägda av banken, så måste vi sätta stopp för detta.

Vi är inga experter på bostadsrättsomvandlingar, men vi har varit inblandade i många andra sociala kamper på olika sätt genom åren, inte minst här på Norra Fäladen, och hoppas att det vi har att säga er kan vara till nytta:


Snacka ihop er och bestäm tillsammans vad ni ska göra. Låt inte er hyresvärd bråka med er en och en, då kommer ni sakta att bli utmotade ur era lägenheter allt eftersom bostadsrätterna säljs. Om ni inte snackar ihop er nu kommer ni hyresgäster till sist att vara i minoritet och de nya ägarna får då möjligheten att ta kontroll över stämningen på gården. Ni har fortfarande besittningsrätt, men den rätten är bara värd någonting i praktiken om ni försvarar den tillsammans.


Kontakta personer som kan lagen bättre än ni och begär att de ska hjälpa er på riktigt och inte bara skriva på något meningslöst upprop eller dylikt. Hyresgästföreningen borde kunna hjälpa er, men sätt press på dem ifall de inte tar ert fall på allvar. Er hyresvärd är involverad i en massa skumma affärer, vilket ni säkert kan ta reda på mer om själva, och han använder bostadsrättsomvandlingen på ett sätt som de inte är tänkta att fungera. Ni kan förhala, fördröja, sätta press på och kanske till och med stoppa den eller tvinga er värd till eftergifter om ni kämpar.


Låt er inte skrämmas. När det gäller sådana här saker är de inblandade ibland beredda att ta till osympatiska metoder för att driva igenom sin vilja. Oseriösa hyresvärdar försöker ofta bluffa med olika slags hot om vräkningar eller hyreshöjningar. Så länge ni håller ihop så klarar ni av mer än ni tror. Stå enade och ta hjälp av hyresgästföreningens jurister, och försöker han sig på metoder som ligger utanför det lagliga så tveka inte att sätta dit honom eller gå med det till tidningen. Motstånd lönar sig i nio fall av tio, så ge inte upp och tänk på att tomma tunnor skramlar mest.

Vi vet att ni är i en svår sits, och den största anledningen ni har att kämpa är era egna intressen. Men vi hoppas att ni känner er lite mindre ensamma, som en del i en större kamp om rätten att få bo och vistas i Lund.

Med hjärtliga hälsningar,

Virvelvinden

Virvelvinden är en partipolitisk obunden socialistisk organisation som funnits i Lund sedan 2003. Vi jobbar med en rad olika projekt, och har regelbundet delat ut ett informationsblad som heter Virvelvinden på bland annat Norra Fäladen och Klostergården. Ni kan nå oss på info@virvlevinden.net.

Er hyresvärd, tillsammans med sin fru och advokat gör stora pengar på denna omvandlingen, och det är inte första gången någon av dessa är i blåsväder. Advokat Fredrik Schlasberg, som är en tredjedel av bostadsrättföreningen, ger många intressanta artiklar på internet om man vill titta vidare. Vill man ha en överblick över hur företagen går, och det är inte direkt dåligt, så kan man göra en sökning på namnen på www.allabolag.se.

Bo Göran Green, född 1955 och skriven i Landskrona, har följande företagsengagemang:

GREENS ELKONSULT I LANDSKRONA (550813-XXXX-00001), Innehavare
GC gruppen AB (556558-1724), Styrelseledamot, VD, Ordförande
Göran Green Elinvest AB (556591-7589), Styrelseledamot
G. Green Fastighetsförvaltning i Lund AB (556623-4422), Styrelseledamot, Ordförande
Semil Fastigheter AB (556693-9491), Styrelseledamot, VD, Ordförande
Göran Greens Fastighetsförvaltning AB (556747-4241), Styrelseledamot, VD
Kronetorp Park Holding AB (556780-1419), Styrelsesuppleant
Landskrona BoIS Support AB (556787-5736), Styrelseledamot
Nep Aktiebolag (556804-3896), Styrelseledamot, Ordförande
IndustriArenan Ekonomisk förening (769618-4857), Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Klosterängsvägen 7 i Lund (769619-8576), Styrelseledamot

Annonser

Read Full Post »

Vi bestämde oss för att det kanske skulle kunna vara användbart för alla ni som hjälpte till med IRR-kampanjen förra sommaren att ta en titt på vår utvärdering. Maila gärna kommentarer och feedback.

Virvelvinden antog under våren 2010 ett internt strategidokument som fokuserade på bland annat långsiktigt och inkluderande basarbete. Det första större projekt som gruppen tog på sig efter de omfattande strategidiskussionerna var att trycka ett klistermärke med texten ”Ingen rasistisk reklam” och tillhörande förklarande folder och med hjälp av ett stort antal sympatisörer och aktivister från andra organisationer dela ut detta till 30 000 hushåll i Lund. Eftersom beslutet att arbeta med detta projekt är så intimt förknippat med det ”strategiska paradigm” som Virvelvinden antagit är det viktigt att utvärdera kampanjen, för att på så sätt se om paradigmet måste omarbetas, utvecklas eller kan användas på ett annat sätt. Detta dokument är baserat på diskussioner som fördes innan, under och efter kampanjen, inte minst anteckningar från Virvelvindens interna och öppna utvärderingsträffar på valdagen.

De primära mål som sattes upp för kampanjen var:

  • Uppmana så många som möjligt att göra en antirasistisk handling (sätta upp klistermärket, diskutera det med grannar eller ge det vidare till bekanta) för att på så sätt skapa en antirasistisk gemenskap i de områden där de bor och
  • Sätta social press på potentiella SD-röstare genom att visa att de fanns människor som är beredda att säga ifrån i deras bostadsområde.

Andra mål inkluderade att:

  • Föra fram budskapet att de problem SD talar om (kriminalitet, nedskärningar, osv) i viss mån är verkliga, men att deras rasistiska förslag inte är några realistiska lösningar.
  • Försöka jobba antirasistiskt tillsammans med folk lokalt, för att på så sätt skapa nya gemensamma erfarenheter av att organisera sig tillsammans.
  • Bevisa för oss själva och rörelsen att det var möjligt med en så stor kampanj i Lund och samtidigt lära oss hur man praktiskt organiserar ett så stort projekt.
  • Ta ett helhetsperspektiv på Lund, istället för att jobba med ett område eller en specifik konflikt utgå från hela staden genom att spä på tanken om Lund som en antirasistisk stad.

 

 

Förberedande, utdelningar och uppsättande av klistermärken

 

I princip alla de drygt 30 000 flygbladen delades ut och så gott som alla de områden vi bestämt oss för att besöka blev avklarade. Ett problem som visade sig var att det tog betydligt längre tid att fästa klistermärkena på foldrarna. Ett annat problem var att vi inte hade portkodar eller nyckelbrickor till alla ställen, något som ledde till att områden blev utan flygblad när vi inte kunde förlita oss på lokal hjälp med att sprida flygbladen.

Ytterligare ett problem var att praktiskt dela upp staden så att så lite tid som möjligt gick åt till, i början ofta tämligen förvirrad, samordning inför och under utdelningar. Detta löstes genom att dela upp hela Lund i kartor med ca 100-200 hushåll på varje, och sedan förvara kartorna över de områden där det skulle delas ut i en pärm och kartorna över de områden där det hade delats ut i en annan. Även fler utdelningsdagar, med bättre förarbete, information ute i god tid och strukturer på plats hade kunnat leda till att fler hade deltagit i utdelningarna. En värdefull läxa är att ett väl genomtänkt och genomfört förarbete baserat på praktiska erfarenheter och lokalkännedom betalar tillbaka sig mångdubbelt när det gäller flygbladsutdelningar som inkluderar många människor och stora områden. De tidiga problemen kan ha bidragit till att det under de sista veckorna huvudsakligen var medlemmar i Virvelvinden som delade ut flygblad och att det blev väldigt mycket jobb på väldigt kort tid för dessa.

Själva uppsättandet av klistermärken ligger, enligt egna iakttagelser runt omkring i Lund, på minst 10%, med vissa områden där en klar majoritet har satt upp klistermärkena. Vi kan inte vara annat än nöjda med detta, och vi hoppas att de som ser klistermärken i sin trappuppgång och själva satt upp dom känner att de är en del av en större antirasistisk gemenskap i Lund.

Att så pass många som 10% sätter upp klistermärket visar även på att minst så många, men antagligen minst dubbelt så många, faktiskt läser flygblad som de får, vilket i sig är en intressant uppgift. Att folk faktiskt tittade på flygbladet och ville veta mer bekräftas av besöksstatistiken från kampanjens blogg. Bloggens träffar varierade mellan bara några få per dag till hundratals efter en större utdelning. Det är möjligt att ett mer gediget mediaarbete kunde ha ökat antal uppsatta klistermärken, den artikel som vi fick i Sydsvenskan var bra på många sätt och ledde kanske till att folk som fick klistermärken redan hade en positiv bild av oss. Hade detta gjorts redan i lanseringsfasen av kampanjen hade det kunnat hjälpa kampanjen under längre tid.

Vi fick även väldigt mycket positiv respons och hjälp. Lokala sympatisörer hjälpte oss vid många tillfällen och människor hörde av sig om att få fler klistermärken. Det påtalades vid utvärderingen att vi kunde tagit nytta av lokala sympatisörer bättre och arbetat mer med att få dem att känna sig inkluderade och följa upp deras intresse, och att vi borde ha lagt ner mer tid på att anordna olika projekt på t.ex. torg eller i parker såsom vi gjorde på Norra Fäladen och Klostergården. Att skapa material som går att sprida på andra sätt lokalt, t.ex. affischer att sätta upp i lokala tobaksaffärer, frisörsalonger eller pizzerior är något vi har haft bra erfarenhet av sedan tidigare t.ex. inför 30/11 2008 eller Malmö hjärta mångfald inför sina demonstrationer, då budskapet blir trovärdigare om någon med lokal förankring står bakom det. Att flygbladen var i färg och genomarbetade grafiskt var många positiva till, och vi tror det kan ha hjälpt kampanjen avsevärt.

Andra mål

 

Många av oss är nöjda med själva innehållet i foldern, och en stor del av feedbacken har varit positiv. En kommentar vi har fått flera gånger är att vi använder svordomar, något som inte var ett avsiktligt stildrag, men som vi kan tänka på att ta det lugnt med i framtida trycksaker. Ytterligare en synpunkt var att fler grupper borde varit inblandade i själva förarbetet, för att förankra det mer bland fler människor. Eftersom det fanns en tydlig politisk agenda med själva budskapet i serierna (se ovan om att ta i SD:s problemformuleringar) kunde det möjligtvis lett till utdragna politiska diskussioner i en fas då förarbetet med kampanjen var i behov av att gå framåt mycket snabbt för att hålla sig till tidsplanen, och utdragna diskussioner redan fördes på Virvelvindens medlemsmöten.

Även Virvelvindens roll som undertecknare, tillsammans med Lundabor mot rasism, diskuterades. För detta tillvägagångssätt talade att koppla kampanjen till ett projekt med kontinuitet och som lätt går att ta reda på mer om och kontakta även efter kampanjen (något som är svårt med Lundabor mot rasism som har en väldigt lös struktur och sporadisk aktivitetsnivå, och inte har formella medlemsmöten). Mot detta talade att de kanske har verkat passiviserande och fått dem som inte var medlemmar i Virvelvinden att känna sig mindre delaktiga. I detta sammanhang bör det nämnas att flera viktiga autonoma grupper hjälpte till i mycket stor utsträckning. SUF-Lund och Första Linjen, men även Allt åt alla Malmö, India Däck, Mangla, AFA-Ungdom, Vänsterpartiet i Landskrona stödde kampanjen praktiskt och aktivister från en rad olika grupper stödde arbetet som individer.

Att bloggen som dokumenterade arbetet skulle ha varit lättare att använda var en punkt som togs upp och som de flesta var ense om. Ofta hamnar kontrollen över sådana strukturer hos en handfull människor vilket leder till att det blir ett stort mentalt steg för folk att skicka in rapporter. Det diskuterades om det går att använda en teknologi som mer liknar ett forum med många användare men som modereras vid liknande projekt i framtiden. Förslag som nämndes var en mikroblogg eller Twitter kopplat till Facebook och vår hemsida.

Den ”deltagande undersökning” om rasism i vardagen och möjliga motstrategier som Lundabor mot rasism och SUF genomförde på sin grillfest på Klostergården visar på hur vi kan skapa en dialog om våra projekt. Det öppnar upp för ett samtal som båda parter kan vinna på: det sker informationsutbyte som kan sprida strategier, folk får möjlighet att avreagera sig, det skapas en gemenskap bara genom att tala om detta, människor som gillar oss får ansikten på oss. Givetvis kan vi även använda feedback för att förbättra vårt material, men framförallt är samtalet viktigt.

Sammanfattning

Det huvudsakliga målet, att sprida klistermärkena så mycket som möjligt i Lund och få så många som möjligt att sätta upp dom, uppnåddes delvis. Mycket hårt arbete låg bakom kampanjen, men saker som kunde varit bättre inkluderar: bättre intern informationsspridning i rörelsen, fler öppna aktiviteter på gator och torg, bättre mediaarbete, tydligare organisering och ledarskap kring utdelningar och fler organiserade utdelningar, ett mer inkluderande arbetssätt i relation till andra autonoma grupper och en tydligare strategi för att få lokala sympatisörer att känna sig intresserade och inkluderade. Många av dessa saker diskuterades innan och under kampanjen, men de bör tydligare diskuteras i liknande framtida projekt.

Med tanke på hur många klistermärken som satts upp och hur mänga bloggträffar vi har haft i samband med utdelningar kan vi anta att många har läst flygbladet. Vi kan alltså utgå från att den bild av SD som media använder (rebelliska outsiders) har satts bredvid den bild vi kommunicerade i vår folder (att partiet består av politiker som alla andra mainstream partier, men inte bara mer rasistiska utan också mer tafatta och verklighetsfrånvända sådana).

Eftersom så pass många människor deltog i kampanjen (och en rad andra aktiviteter mot SD under sommaren i bland annat Malmö, Landskrona och Lund) hoppas vi även att nya erfarenheter har skapats av antirasistisk kamp. Som diskuterats måste vi arbeta ännu mer med att inkludera fler människor i våra aktiviteter, detta rör både folk organiserade i andra grupper och oorganiserade sympatisörer.

Själva kampanjen genomfördes ungefär som planerat. En hel del arbete fanns kvar att göra de sista veckorna, och många av de människor som hjälpt till tidigare gjorde mindre då, vilket ledde till ett väldigt högt arbetstempo, vilket kanske i viss utsträckning uppfattades som demoraliserade för medlemmar i Virvelvinden. Trots det lyckades vi dela så gott som alla 30 000 klistermärkena. Förhoppningsvis bidrar detta till en stolthet över att vara en del av en levande antirasistisk rörelse, Lunds autonoma vänster och Virvelvinden, och kanske leder detta till fler ambitiösa utåtriktade autonoma projekt som försöker att nå och tala om Lund som helhet.

Virvelvinden Lund

Read Full Post »

Hej Isak! Ditt fack (Syndikalisterna) förhandlade just till dig 90 000 av Jula. Vad hade de gjort mot dig?

P.g.a. ett fel i schemaläggningen blev jag en dag inte avbytt i kassan när jag slutade för dagen, utan tvingades jobba över ca 40 minuter. När jag väl blev avbytt ringde min chef upp mig och sa att jag inte skulle få någon lön för övertiden.
Några dagar senare när jag gick på lunch stötte jag på henne i lunchrummet, och frågade först ganska snällt om hon verkligen inte tänkt ge mig lön för den övertid jag arbetat. Hon sa nej och drog lite skitsnack om att man skulle ställa upp för företaget när saker blir fel och lite andra sagor.. Jag berättade då att jag pratat med mitt fackförbund som sagt att jag ska ha ersättning för övertiden. När hon hörde ordet ”fackförbund” ändrade hon sig direkt och sa att hon ”såklart tänkt ge mig pengar denna gången men inte nästa” och jag fick mina pengar.
En vecka senare blev jag uppsagd. De anledningar som gavs var att jag ”inte levt upp till förväntningarna” och att jag ”inte verkade trivas på arbetsplatsen”.

Hur gick du tillväga för att sätta dit dom? Försökte de lura dig på något sätt när du sa ifrån?

Jag gick till mitt fackförbund, berättade vad som hänt och tillsammans kollade vi igenom lagar och alla mina papper. Det visade sig att Jula brutit mot flera paragrafer i både LAS och MBL (de hade bl.a. inte hört av sig till mitt fackförbund om uppsägning och de hade inte angrepp hur jag skulle bestrida uppsägningen). Det visade sig även att de fuskat med min anställningsform; jag hade en provanställning först, och sen även ett semestervikariat i maj, och sen skulle jag fortsätta min provanställning. En provanställning får dock enbart övergå i en tillsvidareanställning.. Det får absolut inte återgå till en provanställning igen.
När vi hade ett bra underlag kallade vi till förhandling. De tvingades gå med på de flesta av våra krav och vi gick därifrån med 90 000 kr till mig och 30 000 till mitt fackförbund.

Ofta vill företag som gjort bort sig inte att det ska komma ut, varför gick du inte med på att tvingas till tystnad och försökte få mer pengar istället?

Inspirationen från andra exempel är viktig för att vi ska våga ta konflikter på våra arbetsplatser. Jag vill inte ha någon munkavle på mig utan jag vill fritt kunna berätta hur jag gjorde för både mina gamla arbetskamrater på Jula och för andra.

 

Har du några tips till alla som jobbar och är rädda från att säga ifrån när chefen ligger på dom eller hotar dom?

Något som jag kände gav mig enormt mycket självförtroende var vetskapen om att jag har ett riktigt bra fackförbund i ryggen som alltid backar sina medlemmar. Men även om du inte har det så var alltid säker på din sak, chefer är ofta konflikträdda och ovana vid att konfronteras öppet. De är vana vid att kunna köra med folk lite hursomhelst utan att någon vågar stå upp mot dem. Tänk alltid att det är du som har rätt även om du är osäker, och visa att du minsann inte är ett dugg rädd för dem. Snacka även med dina arbetskamrater och involvera dem. Den absolut starkaste kraften är den vi arbetare besitter tillsammans, och ett enigt arbetarkollektiv är alla chefers mardröm..

Och sist men inte minst: vad ska du göra med pengarna?

Jag ska köpa lite snyggare kläder och godare mat än vad jag hade råd med på den lönen de gav mig och ha en riktigt skön sommar istället för den skit som väntade mig på Arbetsförnedringen. Det mesta ska jag dock försöka spara och leva på medan jag letar jobb så jag inte är lika desperat för vilket skitjobb som helst.”

 

Tack för din dit och ett Stort grattis från Virvelvinden….

Read Full Post »

Den 20-22 Maj pågick Lunds Feministiska festival med parollen ‘från ide till revolution’. Det var tre dagar med fest, föredrag, workshops (praktiska övningar i anslutning till teori), diskussioner, folkkök mm. Temat kring festivalen var feministisk organisering i Lund. Festvalen var inspirerad av ‘Kulturfeministiska veckan’ på Spykens gymnasium i Lund i December 2010. Syftet med festivalen var att inspirera tjejer till vidare organisering samt att behovet av och uppmuntran för feministisk aktivitet är nödvändigt för den fortsatta kvinnokampen då feminism ofta stannar på ett teoretiskt och personligt plan. Därav parollen ‘från ide till revolution’.

Read Full Post »

Onsdagen den 20 juli håller vi en workshop om att skriva om sin egen klasserfarenhet, där vi pratar om varför man ska skriva om sin vardag, hur man kan skriva texter och få lite inspiration för att komma igång.

WorkshopAtt kunna analysera och förstå det som händer framför oss varje dag är grundläggande för att gå framåt i klasskampen. Till skillnad från chefer, politiker och kapitalister har alla vi i arbetarklassen en direkt insyn – en direkt relation till – klasskampen varje dag. Att utveckla och sprida kunskap som bygger på denna omedelbara erfarenhet är vår största fördel mot de som bestämmer. De må ha tillgång till miljarder att lägga på konsulter, utredningar och statistik för att ta igen detta försprång – men i vår vardag är det alltid vi som har ett kunskapsövertag.

Hur kan vi utnyttja denna fördel maximalt? Hur tar vi ett första steg för att förstå våra utspridda erfarenheter som en del av en klass? Hur kan vi sprida kunskap och gemenskap på ett sätt som stärker våra positioner? Vilka är, kort och gott, våra vapen i vardagen? Dessa frågor ligger till grund för en workshop om att använda det skrivna ordet och våra egna erfarenheter som ett verktyg i klasskampen.

Alla arbetare, grundskoleelever, studerande och arbetslösa är välkomna.

Inga förberedelser eller förkunskaper krävs.

Kl 19.00 onsdagen 20 juli, ABF-lokalen, Revingegatan 4
( precis nedanför Södra Esplanaden).

Mat serveras.

Allt är gratis.

/Virvelvinden

Read Full Post »